Комплекс Трибуните, Панчарево

Министерство на младежта и спорта ще търси концесионер, който да стопанисва спортен комплекс „Трибуните” разположен на Панчаревското езеро. Това става ясно от отговор на спортното министрество до общинския съветник Стефан Марков.

Преди месец общинският съветник отправи официално питане до Министерство на младежта и спорта, Областния управител на София и кмета на район „Панчарево” кога ще бъде възстановен комплекс „Трибуните”, чия собственост е той и защо е оставен безстопанствен.

В своето питане Стефан Марков охарактеризира състоянието на емблематичния комплекс с думите: „За съжаление, състоянието на спортното съоръжение е плачевно, като същото се руши, обрасло е с растения и потенциално застрашава безопасността на посетителите му.”

В отговора на спортното ведомство се посочва, че с решение на Министерски съвет от 2000 година имотът е предоставен безвъзмездно за управление на тогавашната Държавна агенция за младежта и спорта, чийто правоприемник е днешното Министрество на младежта и спорта. През 2001 година е издаден акт за публична държавна собственост за финална кула на 5 етажа, бетонова трибуна и двуетажна сграда, в който е отразено, че за тази част от „Комплекс национални гребни и ремонтни бази „Средец” се постановява право на управление от ДАМС. С останалата част от комплекса е увеличен капиталът на „Национална спортна база” ЕАД с Разпореждане №:7 на Министерски съвет от 2005 г.

„В бюджета на ММС за 2018 г. не са заложени средства за възстановяване инфраструктурата на обекта с оглед ползването му по предназначение. По отношение предвиждане на целеви разходи в проекто-бюджета на ММС за 2019 г. за същите дейности предстои да бъде взето решение по целесъобразност” информират от спотното министерство.

В отговора към общинския съветник, зам.-министърът на младежта и спорта Ваня Колева допълва, че ще бъдат предприети действия за дългосрочно сътрудничество с трети лица с цел поддържане и реконструкция на обекта, съобразени с предназначението му и предвидените възможности в законодателната рамка на новия Закон за физическо възпитание и спорт и предстоящото приемане на Националната стратегия за развитие на концесиите.

От министерството уточниха, че имотът е със статут на публична държавна собственост и не се предвижда негото отчуждаване. С договор от 2016 година двуетажната сграда, част от комплекса, е отдадена под наем за срок от десет години.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>