Здравейте приятели!

Приехме бюджета на София възлизащ на 1,328 млрд.лв. Обединихме се върху основни политики свързани с трети метродиаметър, ремонт на “Дондуков”, “Граф Игнатиев”, разширение на “Тодор Каблешков”, нови 13 нископодови трамвая, нови детски градини във Витоша, Младост и Красна поляна, ремонт на стари детски градини, ремонт на 24 училищни двора, три пъти повече средства за масов спорт, средства за вътрешноквартални улици. По предложение на колеги се ускорява темпото по отваряне на данните, което е ключово за прозрачността при работата на общината и общинските дружества, също по предложение на колеги ще се създаде работна група за промяна в наредбата за приемане на бюджета, а именно обсъждането да започва много по-рано.
През година при актуализации на бюджета, както и от различни финансови механизми, с които разполага Столична община ще се заделят още средства за малки улици, ремонт на училищни дворове, училища и детски градини.

Публикувам малко повече детайли по намеренията на Столична община за 2017.

Образование
Детски градини
✔Преустройство на сграда на старо боянско училище в детска градина, район Витоша
✔Изграждане на нова сграда за 4 групи лу, ДГ 160, кв. Драгалевци, район Витоша
✔Изграждане на ДГ за 10 групи, кв 19, жк. Младост 4, район Младост
✔Реконструкция етернитова сграда на ДГ 187 /бившо ОДЗ 40/, район Красна поляна
✔Разширение за 2 групи и физкултурен салон към ДГ 134 /бивша ЛДГ/, район Красно село
Изграждане и основен ремонт на 26 училища и детски градини
✔район Красна поляна – 123 СОУ, 57 ОУ и 147 ОУ
✔район Надежда – ЦДГ 115, ЦДГ 152, ОДЗ 15, ОДЗ 27, ОДЗ 90, ЦДГ 170, 15 СОУ, 16 ОУ, 54 СОУ, 102 ОУ, 141 ОУ
✔район Връбница – 62 ОУ, 70 ОУ, 140 СОУ, ОДЗ 42
✔район Илинден – ЦДГ 53, ОДЗ 51, ОДЗ 179, бивш филиал на втора АЕГ, 3 СОУ, 113 СОУ, сграда на бивше военно окръжие в двора на 43 ОУ
✔район Средец – 9 ФЕГ (ОПРР 2014-2020)
Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда
Водоснабдяване и канализация
✔Изграждане на корекция на река Драгалевска
✔Компенсаторно озеленяване за коригирани участъци на река Владайска
✔Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
✔Разширение на бул. Тодор Каблешков от бул. Братя Бъкстон до бул. Цар Борис III
✔Реконструкция на бул. Монтевидео от бул. Н.Петков до бул. Президент Линкълн
✔Изграждане на източна тангента от бул. Ботевградско шосе до ССТ
✔Изграждане на бул. РОжен от надлез над ЖП линия до ССТ
✔Пробив на бул. д-р Петър Дертлиев
✔Кръгово кръстовище на бул Свети Климент Охридски и бул. Андрей Ляпчев
Други дейности по жил.строителство, благоустройство и регионално развитие
✔Изграждане на жил.сграда с подземни гаражи, кв 243, зона Б 5-3, ул. Странджа 21-27, район Възраждане
Управление на отпадъците
✔Закриване и рекултивация на депо в кв. Суходол
✔Рекултивация на депо в с. Долни Богров
✔Проучване, проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба на отпадъци. Съоражения и техника за целите на дейността на площадките в Суходол и Требич.
✔Рекултивация и надграждане на депо Садината – клетки 1 и 2
✔Доставка на техника за сметосъбиране и сметопочистване
Почивно дело, култура и религиозни дейности
Музей, художествени галерии, паметници на културата
✔Консервация и реставрация на архитектурен парк “Западната порта”
Обредни домове и зали
✔Изграждане на гробищен парк в м.”Полето”, гр. Банкя – довършителни работи
Други дейности по културата
✔Укрепителни и ремонтно-възстановителни дейности на сградата на ОКИ Красно село – 2 етап, район Красно село
Икономически дейности и услуги
Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията
✔Метрополитен София – III метродиаметър депо – бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – Централна градска част – жк. Овча купел
✔Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
✔Ремонт на бул. Владимир Вазов
✔Рехабилитация на бул. Княз Ал. Дондуков от Младежки театър до ул. Кракра
✔Рехабилитация на бул. Шипченски проход от ул. Иван Димитров – Куклата до бул. Асен Йорданов
✔Основен ремонт на улици и мостове
✔Рехабилитация на бул. Цариградско шосе – 5 бр. асансьори в подлезите на Окръжна болница и Плиска
✔Реконструкция на кръгово кръстовище ул. Папрат – ул. Захари Заграф
✔Възстановяване на подпорна стена на ПО ул Сори, гр. Банкя
✔Проект за интегриран столичен градски транспорт – фаза II
Озеленяване
✔Основен ремонт около пространството НДК- площад България
✔Западен парк – ремонт и възстановяване
✔Възстановяване на парк Въртопо, жк. Младост
Зоопаркове
✔Преустройство на външната дворна част с включване на допълнителни площи от алейната мрежа и парковата част на сектор Хищници-големи котки в Зоопарка
Икономически дейности и услуги
✔Рехабилитация на РП, ККМ, и пътни платна по бул. Овча купел – етап 2
✔Реконструкция на трамваен релсов път по бул. България – етап 2
✔Реконструкция на трамвайна линия по ул Каменоделска от мост Изида до ухо Орландовци
✔Реконструкция на трамвайна линия по бул. Цар Борис III от ухо Княжево до ухо Съдебна палата
Придобиване на земя – отчуждаване
Капиталови трансфери
✔Доставка на 13 броя нископодови съчленени трамвайни мотрици

С предложение във финансова комисия в последния ден заложихме още средства за заплати в театрите, спортни бази за спорт за всички към Фондация “София европейска столица на спорта”, изграждане на стрийт фитнес площадки, средства за доизграждане на Храм “Св. Архангел Михаил” в гробищен парк “Бакърена фабрика”, както и още средства за ремонт на вътрешноквартални улици.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>